FORSIDEN
  |  
BESTYRELSEN
  |  
SIDSTE NYT
  |  
PÅ TUR MED DFB
  |  
FLAGDAG
  |  
SCT. HANS
  |  
AKTIVITETER
  |  
DART
  |  
SKYDNING
  |  
FUGLESKYDNING
BLIV MEDLEM
GENERALFORSAMLING
Vedtægter
Salgsartikler
Samarbejdspartnere
LINKS
Forside ARKIVGENERALFORSAMLING

og

135 ÅRS STIFTELSESFEST

 

 TORSDAG den 3. november  kl. 18.00

i Cafeteriet (Nord) på Almegårds kaserne

(se evt. kortet nederst på siden)

 

Kl. 18.00:    Velkomst

     Optagelse af nye brødre

     Åbning af generalforsamlingen

 

DAGSORDEN:

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af to stemmetællere

3. Bestyrelsens årsberetning fremlægges

4. Orientering fra skydeudvalget

5. Orientering fra dartudvalget

6. Fremlæggelse af revideret regnskab

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag fra medlemmerne

9. Valg af formand 

  • Ib H. Larsen  (Modtager ikke genvalg)

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Ebbe G. Hansen   (Modtager ikke genvalg)
  • Carsten Seier   (Modtager ikke genvalg)
  • Claus Lindstrøm Larsen   (Modtager ikke  genvalg)

11. Valg af to bestyrelsessuppleanter:

  • Henning Folkmann-Staack 
  • Anne Mari Andersen 

12. Valg af revisor

  •     Ib H. Larsen 

13. Valg af revisorsuppleant

  • Søren Riis 

14. Valg af fanebærere

15. Eventuelt                                                                

135 ÅRS STIFTELSESFEST

Traditionen tro står menuen på gule ærter med tilbehør, og prisen er kr. 100,00      

som betales kontant ved ankomst. Drikkevarer er for egen regning.

 

Under spisningen hylder vi årets jubilarer m.m.

 

Da kokken skal vide, hvor mange vi kommer, beder vi dig tilmelde dig til:

 

 • Sekretær Sven-Erik B. Sørensen på telefon 56 96 10 09,

                                     Mail:  bejerholm@dlgtele.dk   eller

   

 • Kasserer Nina Vibe på telefon 29 27 20 08,

                                    Mail:  ninavibe@live.dk.

   

  ikke senere end FREDAG den 28. oktober.            

   

  Vi glæder os til at se dig.

   

  Tekstfelt: Du kan indbetale dit kontingent på det girokort du har modtaget, ELLER 
via netbank indsætte 175,00 kr.
på vores konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 * Konto nr.: 5195659
 

   

    

Med broderlig hilsen

p.b.v.

 

Sven-Erik B. Sørensen

sekretær

 


 
Antal hits: 33835


WEB123 Content Management System ©