FORSIDEN
  |  
BESTYRELSEN
  |  
SIDSTE NYT
  |  
PÅ TUR MED DFB
  |  
FLAGDAG
  |  
SCT. HANS
  |  
AKTIVITETER
  |  
DART
  |  
SKYDNING
  |  
FUGLESKYDNING
BLIV MEDLEM
GENERALFORSAMLING
Vedtægter
Salgsartikler
Samarbejdspartnere
LINKS
Forside ARKIVVelkommen til
Forsvarsbrødrene Bornholm´s Hjemmeside
 

 


 

RESPEKT FOR VORES UDSENDTE – HEJS FLAGET!

 

Af Jens O PedersenForsvarsbrødrene på Bornholm har i flere år sat sit fingeraftryk i forbindelse med markering af flagdagen den 5. september, i respekt for de mennesker som sætter livet på spil for at skabe fred og frihed for andre.

Fred og frihed er værdier som let kan glemmes i hverdagen, men som vi alligevel tager for givet i et demokratisk samfund.

Mange har været udsendt i international tjeneste for Danmark, men flere er aldrig kommet hjem med livet i behold. Deres indsats må aldrig glemmes.

Ingen vender hjem fra en krig uden at være mærket af det. Derfor er det vigtigt, at vi husker vore veteraner og deres familier, og at vi tager i mod dem med respekt for den indsats, de har ydet for Danmark.

Den anerkendelse og omsorg, vi viser, er med til at skabe helstøbte mennesker.

 

Jeg er sikker på, at have alle medlemmer af Forsvarsbrødrene bag mig, når jeg indtrængende opfordrer, at alle i respekt for vore tidligere og nuværende udsendte, hejser flaget den 5. september.

 

STØTTE OG BIDRAG

 

Forsvarsbrødrene både lokalt og på landsplan, støtter og bidrager økonomisk i arbejdet omkring vores veteraner.

Det nuværende forsvarsforlig har afsat 25. millioner kroner til veteranarbejdet, som er øremærket til specielle indsatsområder.

Der er blevet etableret veteranhjem i Ålborg, Fredericia og Frederiksberg og i Odense og Aarhus er to nye på vej. Alle steder er der stor opbakning og mange frivillige gør en stor indsats på området.

Beskæmmende er det imidlertid, at der for nuværende kun er 65 ud af landets 98 kommuner, der laver lokale arrangementer og 23 kommuner har pligtskyldigt valgt den lette løsning ved blot at hejse flaget foran rådhuset.

 

VETERANPOLITIK

 

Det var Kim E. Thygesen, der forrettede tjeneste på Bornholm, der fik ideen til at hylde danske soldater med en ny flagdag. Resultatet taler i dag sit eget sprog.

Glædeligt er det også, at vores Regionskommune siden starten har været med til at markerer flagdagen.

Øens kommunalbestyrelse har nu også taget initiativet til at udarbejde en egentlig veteranpolitik.

Det skete på kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni, med et egentlig dagsordenforslag til viderebehandling.

Carl Ilsøe (Bornholmerlisten) og Thomas Bay Jensen (V), der i øvrigt er medlem af Forsvarsbrødre-Foreningen, talte varmt for tanken om en veteranpolitik i Bornholms Regionskommune.

Selv havde jeg den glæde, at blive indkaldt som suppleant og bidrog til punktet, med en opfordring til kommunalbestyrelsen om, at inddrage samtlige soldaterforeninger, berørte forsvarskomponenter samt repræsentanter for det udsendte sundhedspersonale i arbejdet.

På initiativ af Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm er der blevet dannet et koordinerende samarbejde bestående af Marineforeningen, Garderforeningen og De Blå Baretter og Forsvarsbrødrene.

Vi forventer, at Bornholms Regionskommune i nær fremtid vil indkalde til møde omkring en egentlig veteranpolitik. Vores samarbejdspartnere er klar til at gå ind i arbejdet.

Skulle der i Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm være medlemmer, der vil gå ind i arbejdet, vil vi  være glad for en henvendelse.

  


 

FORSVARSBRØDRENE FLYTTER

FUGLESKYDNING EFTER 51 ÅR

 

Ændrede skydebaneforhold i Ådalen, har medført, at Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm af 1881 efter 51 år, har besluttet at flytte deres populære fugleskydning til Robbedale i Rønne, hvor afviklingen finder sted den 14. juni kl. 09.00.

Det er naturligvis med vemod, at vi pt. ikke kan skyde i det samme område, som vi har gjort gennem de mange år, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

”Vi har altid nydt godt af kaserneelementets velvillighed og støtte gennem årene. Det er vores håb, at vi på anden vis kan forsætte dette samarbejde”, understreger  Jens O. Pedersen.

Forsvarsbrødre-Foreningens skydeudvalg, bestående af formanden Ebbe Gejl Hansen, Frank Graversen og Jens Chr. Jensen, traf en hurtig beslutning og fik efterfølgende en aftale i stand med Rønne Skytteforening af 1864, om at benytte deres skydebaneanlæg ved Robedale.

”Vi er glade for den udstrakte hånd, vi har fået fra Rønne Skytteforening, der har nogle formidable faciliteter og skydebaner i det naturskønne område ved Robedale”, fortællere Jens O. Pedersen.

Han peger i den forbindelse på skydebanens tilstødende faciliteter, der blandt andet indeholder et stort opholdsrum for deltagere samt køkken og toiletforhold.

Selve standpladsen er overdækket, så ingen bør frygte vejrforholdene..

Foreningen er sikker på, at medlemmerne bliver glade for de nye rammer, og håber igen på stor opbakning søndag den 14. juni, hvor gæster fra Marineforeningen, Garderforeningen og De Blå Baretter også er indbudt, dog med den pasus, at alle deltager på lige fod, men at man som gæst ikke kan blive Fuglekonge. Det er alene forbeholdt Forsvarsbrødre-Foreningens medlemmer. Den medbragte mad nydes kl. 12.00 i forbindelse med præmieoverrækkelserne. Skydebanen er placeret på Plantagevej 2A, lige over for Golfbanen i Rønne.
  

Vedtægter samt Forretningsorden kan ses nederst.

 

Indgangspartiet
til Broderstuen på Belmannsvej

 Skjold DFB Bornholm

Udsigt fra Broderstuen

                                                                                                                       

 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
Af Jens O. Pedersen.
       

Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm af 1881, har som en del af sin markedsføringsstrategi, valg at oprette en lokal hjemmeside hvor nyheder, arrangementer og øvrige begivenheder jævnligt vil blive opdateret, men også en hjemmeside hvor nuværende og kommende medlemmer af Forsvarsbrødrene på Bornholm kan blive orienteret om foreningens mange tiltag.

 
Forsvarsbrødrene i Danmark er den største enkeltstående organisation blandt soldaterforeningerne og den eneste af disse, der består af borgere fra alle værns grene og våbenarter. Også på Bornholm er Forsvarsbrødrene den største militærrelaterede organisation.

 
Forsvarsbrødrene er en sammenslutning af danske mænd og kvinder, der tjener eller har tjent i det danske forsvar, det vil sige hæren, søværnet, flyvevåben, hjemmeværnet eller civilforsvar/beredskabsstyrelsen, men også borgere der har en positiv indgangsvinkel til dansk forsvar og vores Kongehus, kan efter ansøgning blive optaget som medlemmer.
 
Forsvarsbrødreselskaberne er i henhold til deres love uafhængige af politiske partier. Men medlemmerne forenes i deres positive holdning til landets sikkerheds- og forsvarspolitik.

På denne hjemmeside vil du kunne læse og få uddybet hvad Forsvarsbrødre-Foreningen på Bornholm af 1881 står for. God fornøjelse! –JOP-    
 
 
 

BAK OP OMKRING FORSVARSBRØDRENE OG BLIV MEDLEM

 

 

Ved at blive medlem af Forsvarsbroder-Foreningen på Bornholm gør du en forskel. Sammen med tusindvis af andre Forsvarsbrødre i Danmark, er du med til, såvel på landsplan som lokalt at bakke op omkring dansk forsvar og ikke mindst det personel der udsendes i international tjeneste for Danmark. At styrke forsvarsviljen og positivt at påvirke de bedst tænkelige rammer omkring dansk forsvar, i tæt samarbejde med andre forsvarsrelaterede organisationer.

 
Netop din indmeldelse er af stor betydning for dette arbejde.

Som medlem kan Forsvarsbrødrene på Bornholm tilbyde arrangementer for dig og din familie.

 
Kontingentets størrelse skal ikke være afgørende for et medlemskab af Forsvarsbrødrene på Bornholm. Derfor har foreningen valgt, at køre med et lavt årligt kontingent på 150,-   -    175 kr. pr.1sept.2012

 

Ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til et af vores bestyrelsesmedlemmer, som du kan finde på hjemmesiden.

 

Velkommen blandt Forsvarsbrødrene på Bornholm!

 

På bestyrelsens vegne

Jens O. Pedersen (JOP)

 

 

 

 

  
Antal hits: 28458


WEB123 Content Management System ©