FORSIDEN
  |  
BESTYRELSEN
  |  
SIDSTE NYT
  |  
PÅ TUR MED DFB
  |  
FLAGDAG
  |  
SCT. HANS
  |  
AKTIVITETER
  |  
DART
  |  
SKYDNING
  |  
FUGLESKYDNING
BLIV MEDLEM
GENERALFORSAMLING
Vedtægter
Salgsartikler
Samarbejdspartnere
LINKS
Forside ARKIVGeneralforsamling og årsfest i Forsvarsbrødrene

 

Torsdag den 3. november kunne formand Ib Larsen byde velkommen til en velbesøgt generalforsamling i Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm.

Generalforsamlingen blev igen i år afholdt i cafeteriet på Almegårds kaserne, hvor han indledte med at bede forsamlingen mindes de brødre der i årets løb var gået til ”Ryes Brigade”.

Derefter gik man til den traditionelle velkomstsang, hvorefter der var optagelse af tre nye brødre, Jesper Lindstrøm Larsen, Martin Sten Jørgensen og Jan Tandrup.

Hyggesnak blandt brødrene lige før generalforsamlingen starter.

FOTO: Kurt Jørgensen, Forsvarsbrødrene

 

Derefter gennemgik aftenens dirigent Kurt Jørgensen den fastlagte dagsorden, hvorefter han gav ordet til sekretær Sven-Erik Sørensen, der aflagde bestyrelsens årsberetning, som du kan se under fanebladet: GENERALFORSAMLING.

Dirigent Kurt Jørgensen dybt koncentreret

Derefter var det skydeafdelingens formand Ebbe G. Hansen og dartafdelingens formand Carsten Seiers tur, og alle tre beretninger blev positivt modtaget af de forsamlede brødre.

Et at de med stor spænding imødesete punkter var valg af ny formand, idet Ib Larsen på grund af sygdom ikke genopstillede.

Som i mange andre foreninger hænger nye formænd ikke på træerne, og det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen har haft flere følere ude for at finde en egnet kandidat.

Dette arbejde bar frugt i torsdags, idet Martin Sten Jørgensen enstemmigt blev valgt under stort bifald.