SKYDEAFDELINGENS AKTIVITETSKALENDER  2019
 

Søndag 16. juni 2019 kl. 9.00 Fugleskydning i Robbedale

Start på skydesæson 2019 / 2020 i skydekælderen på Østre skole mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.00 

Aktiviteskalender for skydesæsonen 2019 / 2020 opdateres senere.